ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์รอบที่ ๒ (ฉบับแก้ไข)

เริ่มโดย u11112, 03 มีนาคม 2017, 18:02:46

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

u11112

ตัวชีวัดยุทธศาสตร์ รอบที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ มิติ  (มีการปรับเปลี่่ยน profile ของงานประกัน งานส่งเสริม  งานพัฒน์ และงานสิ่งแวดล้อม)