14 ธันวาคม 2019, 04:31:48

ข่าว:

SMF - Just Installed!


Phonsawan - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
31
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
31
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
3
ออนไลน์มากที่สุด:
14 - 25 มิถุนายน 2018, 17:00:58
ออนไลน์วันนี้:
1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.06
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.06
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
aoy
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1.30
Gender stats:
Male: 1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

u11112
29
zeegame
4
dragonit
1

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

งานยุทธศาสตร์
30
ผลงานวิชาการ
1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
675
สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ในรอบ ที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
598
checklist การประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.รอบที่1/2561
529
รายละเอียด KPI Profile ระดับ โรงพยาบาล รอบที่ ๒/๒๕๖๑ ทุกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
499
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์ ล่าสุด ปี ๒๕๖๐
497
การประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ๔ ระดับ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
449
คำขอแกไข ข้อเสนอประเมินยุทธศาสตร์ ชุดที่ 2 รอบที่ 1 ปี 2560
446
คำสั่งยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์
433
รายละเอียด KPI Profile ทุกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ฉบับรวมเล่ม
433
ตัวชีี้วัดด้านคุณภาพ ของ โรงพยาบาลโพนสวรรค์
421

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

u11112
29
zeegame
1

Most Time Online

zeegame
8ชั่วโมง 10นาที
u11112
5ชั่วโมง 52นาที
aoy
48นาที
dragonit
9นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 5 5 3 11
ธันวาคม 2019 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2019 1 1 0 5
ตุลาคม 2019 0 0 0 3
กันยายน 2019 0 0 0 4
สิงหาคม 2019 1 1 0 3
กรกฎาคม 2019 1 1 1 4
มิถุนายน 2019 0 0 1 9
พฤษภาคม 2019 0 0 1 7
เมษายน 2019 0 0 0 4
มีนาคม 2019 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 2 2 0 4
มกราคม 2019 0 0 0 3
* 2018 14 14 3 14
ธันวาคม 2018 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 10
ตุลาคม 2018 0 0 0 5
กันยายน 2018 0 0 0 4
สิงหาคม 2018 6 6 0 4
กรกฎาคม 2018 0 0 0 3
มิถุนายน 2018 1 1 2 14
พฤษภาคม 2018 1 1 0 13
เมษายน 2018 0 0 0 13
มีนาคม 2018 1 1 0 12
กุมภาพันธ์ 2018 2 2 1 3
มกราคม 2018 3 3 0 3
* 2017 42 42 2 4
ธันวาคม 2017 2 2 0 2
พฤศจิกายน 2017 4 4 0 2
ตุลาคม 2017 0 0 0 4
กันยายน 2017 0 0 0 1
สิงหาคม 2017 0 0 0 2
กรกฎาคม 2017 1 1 1 2
มิถุนายน 2017 5 5 0 2
พฤษภาคม 2017 3 3 0 1
เมษายน 2017 0 0 0 1
มีนาคม 2017 1 1 0 1
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 3
มกราคม 2017 26 26 1 3
* 2016 12 12 15 4
ธันวาคม 2016 9 9 2 4
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 1
ตุลาคม 2016 3 3 13 1