รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 23  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
197
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-04-20 / 15:51 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องmoniterรถคันที่2ฯ รับทราบดำเนินการ
196
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-04-20 / 15:46 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แอร์ saijo denkiฯ รับทราบดำเนินการ
195
นายศุภกิจ พลหาญ 2020-04-20 / 14:25 X-RAY งานรังสีวิทยา หลอดไฟส่องทางที่ถนนบ้านพักเจ้าหน้าที่ เลขที่ 282/1-3 จำนวน 2 หลอดฯ รับทราบดำเนินการ
194
สิริพร แก้วมา 2020-04-17 / 15:09 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังคาฯ รับทราบดำเนินการ
193
นางนันทนา ควรรณสุ 2020-04-16 / 10:25 ห้องบัตร เวชระเบียน หลอดไฟฯ รับทราบดำเนินการ
192
นางสาวพจมาน นาวงศ์หา 2020-04-13 / 14:42 Triage เครื่องชั่งน้ำหนักฯ รับทราบดำเนินการ
191
สายสมร สมเทพ 2020-04-13 / 13:22 LR ห้องคลอด ลูกบิดประตูห้องน้ำหลังคลอดชำรุดฯ รับทราบดำเนินการ
190
นายโกศล สุธรรม 2020-04-13 / 13:21 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องปรับอากาศฯ รับทราบดำเนินการ
189
สายสมร สมเทพ 2020-04-13 / 13:19 LR ห้องคลอด ชักโครกห้องน้ำ จนท.ชำรุดฯ รับทราบดำเนินการ
188
น.ส.พิทยา ยางสิงอ้อ 2020-04-09 / 10:14 LR ห้องคลอด ลูกบิดประตูห้องคลอดชำรุดฯ รับทราบดำเนินการ
187
นายโกศล สุธรรม 2020-04-03 / 14:20 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จอมอนิเตอร์ฯ รับทราบดำเนินการ
186
อมรรัตน์ รามพันซะ 2020-04-02 / 09:19 งานอื่นๆ เครื่องสำรองไฟฯ รับทราบดำเนินการ
185
นางแสงเดือน ศรีวรสาร 2020-04-01 / 10:08 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ พัดลมเพดานฯ รับทราบดำเนินการ
184
ขวัญยืน กมลเรือง 2020-03-31 / 14:59 Triage เครื่องสำรองไฟฯ รับทราบดำเนินการ
183
สิริพร แก้วมา 2020-03-31 / 10:33 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลอดไฟฯ รับทราบดำเนินการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก