รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 131  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
162
สายสมร สมเทพ 2020-02-25 / 09:57 งานซักฟอก หัวฉีดชำระฯ
161
นางสิโรนี ฟองแก้ว 2020-02-24 / 15:37 งานซักฟอก ห้องน้ำผู้ชายข้างห้องฉุกเฉินฯ
160
น.ส.พิทยา ยางสิงอ้อ 2020-02-24 / 09:58 LR ห้องคลอด เครื่องปั่นฮีมาโตคริตฯ
159
วันวิสาข์ บัวสาย 2020-02-21 / 11:32 OPD งานผู้ป่วยนอก รับสัญญาณทีวีไม่ได้ฯ รับทราบดำเนินการ
158
นนทลักษณ์ พานาด 2020-02-18 / 11:18 ห้องทันตกรรม เครื่องขูดหินปูน Altrasonicฯ รับทราบดำเนินการ
157
นายมังกร นครังสุ 2020-02-18 / 11:06 งานซักฟอก กล้องวงจรปิดส่องทางออกฝั่งติดโรงพักฯ รับทราบดำเนินการ
156
นายชัยสิทธิ์ สุนิกร 2020-02-17 / 14:13 แพทย์แผนไทย ท่อระบายน้ำในห้องน้ำฯ รับทราบดำเนินการ
155
ชัยสิทธิ์ สุนิกร 2020-02-17 / 09:40 แพทย์แผนไทย ทีวีฯ รับทราบดำเนินการ
154
นายมังกร นครังสุ 2020-02-17 / 09:20 งานซักฟอก พัดลมดูดอากาศฯ รับทราบดำเนินการ
153
นายมังกร นครังสุ 2020-02-17 / 09:18 ผู้ป่วยใน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะผู้ป่วยในฯ รับทราบดำเนินการ
152
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-02-13 / 11:31 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สวิตซ์ไฟห้องน้ำหญิงเจ้าหน้าที่ฯ รับทราบดำเนินการ
151
น.ส.พิทยา ยางสิงอ้อ 2020-02-11 / 10:49 LR ห้องคลอด หัวฉีดชำระชำรุดฯ รับทราบดำเนินการ
150
พจมาน นาวงศ์หา 2020-02-08 / 15:29 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลอดห้องน้ำเจ้าหน้าที่หญิงฯ รับทราบดำเนินการ
149
นางพัชรินทร์ เหล่าสมบัติ 2020-02-07 / 10:51 IPD งานผู้ป่วยใน ห้องน้ำห้องแยก 5 ฯ รับทราบดำเนินการ
148
นายมังกร นครังสุ 2020-02-07 / 09:45 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จอคอมพิวเตอร์ฯ รับทราบดำเนินการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก