รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 93  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
124
พัชรินทร์ เหล่าสมบัติ 2019-12-09 / 11:51 IPD งานผู้ป่วยใน หมึกเครื่องปริ๊นส์ L360ฯ รับทราบ
123
ปราวี บุรมณ์ 2019-12-06 / 09:11 LR ห้องคลอด หลอดไฟฯ รับทราบ
122
พจมาน นาวงศ์หา 2019-12-03 / 10:27 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรศัพท์คนงาน ERฯ รับทราบ
121
ปณิดา กุลยะ 2019-12-02 / 13:27 IPD งานผู้ป่วยใน ไฟห้องพิเศษ1-2ฯ รับทราบ
120
ปณิดา กุลยะ 2019-12-02 / 13:23 IPD งานผู้ป่วยใน จุกติดเครื่อง EKGฯ รับทราบ
119
น.ส. นฤชล วรรณวงศ์ 2019-12-02 / 09:14 LAB งานพญาธิวิทยา พัดลมฯ รับทราบ
118
สิริพร แก้วมา 2019-11-29 / 18:02 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลอดไฟฯ รับทราบ
117
ปณิดา กุลยะ 2019-11-29 / 14:31 IPD งานผู้ป่วยใน สายฉีดชำระในห้องน้ำชายฯ รับทราบ
116
ปณิดา กุลยะ 2019-11-29 / 14:28 IPD งานผู้ป่วยใน ไฟเพดานระหว่างเตียง 13-14ฯ รับทราบ
115
นางสาวสุรภา วรคันทักษ์ 2019-11-18 / 14:40 งานพัสดุ เก้าอี้สำนักงานฯ รับทราบ
114
ผกามาศ แก้วกาหลง 2019-11-15 / 08:12 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ปลั๊กไฟในรถ Ambuฯ รับทราบ
113
ปราวี บุรมณ์ 2019-11-14 / 08:35 LR ห้องคลอด เครื่องทำน้ำอุ่นฯ รับทราบ
112
นายโกศล สุธรรม 2019-11-13 / 15:34 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จอมอนิเตอร์ฯ รับทราบ
111
ผกามาศ แก้วกาหลง 2019-11-13 / 14:52 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน LSB สีเหลือง ฯ รับทราบ
110
พรสวรรค์ นาวงหา 2019-11-13 / 09:43 Triage รถเข็นนั่งฯ รับทราบ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก