รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 31  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
58
อมรรัตน์ รามพันซะ 2019-08-05 / 15:18 ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก เครื่องสำรองไฟฯ
57
นายโกศล สุธรรม 2019-07-08 / 10:24 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวิตซ์ฮับ 24 พอร์ตฯ
56
นายโกศล สุธรรม 2019-05-21 / 10:03 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
55
นายโกศล สุธรรม 2019-05-21 / 09:06 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
54
นายโกศล สุธรรม 2019-01-03 / 13:30 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
53
นายโกศล สุธรรม 2019-01-02 / 11:49 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
52
นายโกศล สุธรรม 2018-11-08 / 14:57 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ
51
นายโกศล สุธรรม 2018-10-31 / 15:07 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
49
นายมังกร นครังสุ 2018-07-31 / 14:12 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องวงจรปิดกล้อง 5 หน้าทางเข้า-ออกประปาฯ
48
นายโกศล สุธรรม 2018-07-11 / 15:14 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
47
นายโกศล สุธรรม 2018-07-11 / 15:03 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พอร์ตแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
46
นาย โกศล สุธรรม 2018-05-21 / 09:01 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
44
นาย โกศล สุธรรม 2018-04-23 / 08:55 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โน๊ตบุคฯ
43
นาย โกศล สุธรรม 2018-04-23 / 08:38 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฯ
42
นายโกศล สุธรรม 2018-03-15 / 13:12 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดดิสก์ฯ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก