รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 231  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
268
นางแสงเดือน ศรีวรสาร 2020-08-03 / 15:16 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ หลอดไฟLEDฯ
267
พรนภา 2020-08-04 / 14:02 บ้านพักข้าราชการ(แฟลต) ลูกยางเครื่องวัดความดัน ฯ
266
สายโสดา หมู่มี 2020-08-04 / 09:34 คลินิกพิเศษ ลูกสูบความดันฯ
265
นายโกศล สุธรรม 2020-08-03 / 14:22 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โน๊ตบุ๊คฯ
264
นางนันทนา ควรรณสุ 2020-08-04 / 11:44 งานประกันสุขภาพ ห้องนำ้ ชาย ฯ
263
นางพรสวรรค์ นาวงหา 2020-08-03 / 10:49 Triage เครื่องวัดความดันอัตโนมัติฯ
262
นางสุภาพร วงษ์สม 2020-08-03 / 09:22 กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์ จองคอมพิวเตอร์ฯ
261
น.ส.สิราลักษณ์ ผดุงสมัย 2020-07-31 / 10:16 งานอื่นๆ หลอดไฟฟ้าที่ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ
260
ไขพร 2020-07-30 / 14:06 IPD งานผู้ป่วยใน พัดลมติดผนังหัวเตียง9ฯ
259
ทพ.ยุทธพงษ์ ธนากรจักร์ 2020-07-30 / 13:38 ห้องทันตกรรม หลอดไฟ UV-Cฯ
258
นายโกศล สุธรรม 2020-07-30 / 13:13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Power supplyฯ
257
นายศุภกิจ พลหาญ 2020-07-30 / 09:13 X-RAY งานรังสีวิทยา หลอดไฟฟ้าที่ตึกใหม่เอกซเรย์หลังห้องserver`ฯ
256
นางพรสวรรค์ นาวงหา 2020-07-29 / 15:41 Triage เครื่องวัดความดันอัตโนมัติฯ
255
สายสมร สมเทพ 2020-07-29 / 14:58 LR ห้องคลอด infusion pumpฯ
254
นายณัฐกรณ์ มอมไทรัตน์ 2020-07-24 / 10:32 งานจ่ายกลาง เครื่องปรับอากาศฯ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก