รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 25  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
52
นายโกศล สุธรรม 2018-11-08 / 14:57 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ
51
นายโกศล สุธรรม 2018-10-31 / 15:07 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
49
นายมังกร นครังสุ 2018-07-31 / 14:12 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องวงจรปิดกล้อง 5 หน้าทางเข้า-ออกประปาฯ
48
นายโกศล สุธรรม 2018-07-11 / 15:14 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
47
นายโกศล สุธรรม 2018-07-11 / 15:03 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พอร์ตแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
46
นาย โกศล สุธรรม 2018-05-21 / 09:01 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
44
นาย โกศล สุธรรม 2018-04-23 / 08:55 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โน๊ตบุคฯ
43
นาย โกศล สุธรรม 2018-04-23 / 08:38 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฯ
42
นายโกศล สุธรรม 2018-03-15 / 13:12 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดดิสก์ฯ
41
นายโกศล สุธรรม 2018-03-12 / 13:38 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
40
นายโกศล สุธรรม 2018-03-12 / 13:35 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ
39
นายโกศล สุธรรม 2018-03-05 / 08:49 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องวงจรปิดฯ
38
นายโกศล สุธรรม 2018-01-10 / 10:19 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมนบอร์ดฯ
37
นาย โกศล สุธรรม 2018-01-10 / 10:02 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องวงจรปิด1ฯ
35
นายโกศล สุธรรม 2017-12-07 / 09:41 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่อง serverฯ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก