รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 361  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
401
นางแสงเดือน ศรีวรสาร 2021-01-27 / 08:23 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ ห้องน้ำห้องเอ็กเรย์เก่าฯ
400
น.ส.ศนิวาร ศิริสวัสดิ์ 2021-01-26 / 08:43 OPD งานผู้ป่วยนอก อ่างล้างมือหลังห้องตรวจ7 ติดกับห้องน้ำฯ
399
น.ส.จันทร์จิรา หลวงศักดา 2021-01-25 / 10:39 กลุ่มการพยาบาล ห้องน้ำคลินิคไข้หวัดฯ
398
นางแสงเดือน ศรีวรสาร 2021-01-20 / 15:20 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องน้ำห้องเอ็กเรย์เก่าฯ
397
พรสวรรค์ นาวงหา 2021-01-20 / 10:28 งานอื่นๆ โต๊ะคอมพิเตอร์ฯ
396
ผกามาศ แก้วกาหลง 2021-01-14 / 13:12 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องInfusion pumpเครื่องสีน้ำเงินฯ รับทราบดำเนินการ
395
น.ส. รัตนาภรณ์ บุพศิริ 2021-01-14 / 10:56 กลุ่มการพยาบาล เครื่องวัดความดันเด็กโตชนิดตั้งโต้ะฯ รับทราบดำเนินการ
394
นายมังกร นครังสุ 2021-01-13 / 11:14 กลุ่มการพยาบาล เครื่องพิมพ์ canon lbp6030ฯ รับทราบดำเนินการ
393
ไขพร อุ่นเทียมโสม 2021-01-13 / 09:35 กลุ่มการพยาบาล Cuff BP เครื่องdigital ฯ รับทราบดำเนินการ
392
นางนันทนา ควรรณสุ 2021-01-11 / 15:16 ห้องบัตร เวชระเบียน เครื่องสแกนฯ รับทราบดำเนินการ
391
น.ส.วิยะดา วงค์สุนทร 2021-01-11 / 12.54 IPD งานผู้ป่วยใน ไฟ ห้องน้ำ แยก.5ฯ รับทราบดำเนินการ
390
นายมังกร นครังสุ 2021-01-11 / 09:31 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องวงจรปิดส่องหน้าห้องฟันฯ รับทราบดำเนินการ
389
นายมังกร นครังสุ 2021-01-11 / 09:12 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฯ รับทราบดำเนินการ
388
น.ส.รัตนาภรณ์ บุพศิริ 2021-01-08 / 11:19 กลุ่มการพยาบาล ลูกบิดประตูฯ รับทราบดำเนินการ
387
นายณัฐกรณ์ มอมไทรัตน์ 2021-01-08 / 10:49 งานจ่ายกลาง ทำปลั๊กติดตั้งคอมฯเพิ่มฯ รับทราบดำเนินการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก