รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 178  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
213
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-05-18 / 13:55 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องวัดความดันDedsiade monitorฯ รับทราบดำเนินการ
212
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-05-18 / 13:15 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องวัดความดันในรถAM2ฯ รับทราบดำเนินการ
211
นายมังกร นครังสุ 2020-05-18 / 09:44 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ เครื่องพิมพ์ canon lbp6030ฯ รับทราบดำเนินการ
210
ณิชกมล เฮงประสิทธิ์ 2020-05-14 / 13:08 ห้องพักแพทย์(บ้านพัก) ฝ้าโรงรถฯ รับทราบดำเนินการ
209
นายมังกร นครังสุ 2020-05-13 / 09:27 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ x-rayฯ รับทราบดำเนินการ
208
ปราวี บุรมณ์ 2020-05-10 / 06:40 LR ห้องคลอด ท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำหลังคลอดฯ รับทราบดำเนินการ
207
น.ส. นฤชล วรรณวงศ์ 2020-05-01 / 08:21 กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์ แอร์ฯ รับทราบดำเนินการ
206
ณิชกมล เฮงประสิทธิ์ 2020-04-29 / 12:16 ห้องพักแพทย์(บ้านพัก) หลอดไฟสั้น 1 หลอด ฯ รับทราบดำเนินการ
205
นางนันทนา ควรรณสุ 2020-04-28 / 08:06 งานประกันสุขภาพ เครื่องปรับอากาศฯ รับทราบดำเนินการ
204
เมรี มณีโชติ 2020-04-27 / 15:30 OPD งานผู้ป่วยนอก เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่องฯ รับทราบดำเนินการ
202
นายโกศล สุธรรม 2020-04-27 / 13:42 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ์ดจอ เครื่อง Serverฯ รับทราบดำเนินการ
201
ปาริตา สินทร 2020-04-27 / 00:48 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ฯ รับทราบดำเนินการ
200
นายโกศล สุธรรม 2020-04-23 / 13:50 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ รับทราบดำเนินการ
199
นายชัยสิทธิ์ สุนิกร 2020-04-24 / 10:00 แพทย์แผนไทย แอร์1ฯ รับทราบดำเนินการ
198
นายโกศล สุธรรม 2020-04-22 / 10:06 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องสำรองไฟฯ รับทราบดำเนินการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก